Nauka Języka Angielskiego Dowiedz się więcej o nas
Nasza szkoła
Szkoła stwarza warunki do korzystania na zajęciach z nowoczesnych technologii: podręczniki zaopatrzone są w płyty CD z materiałami multimedialnymi, sala posiada nowoczesne wyposażenie: tablicę interaktywną, rzutnik multimedialny i ekran, co daje możliwość prowadzenia zajęć nie tylko atrakcyjnych dla słuchacza, ale przede wszystkim skutecznych. Naszym priorytetem jest indywidualne podejście do każdego ucznia. Zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy uczący się języków obcych posiada inne wymagania. W przypadku dzieci i młodzieży rozwijamy zarówno sprawności komunikacyjne, jak i poprawność językową (gramatyka). Nasi słuchacze to przede wszystkim młodzi, inteligentni i ambitni ludzie, którzy doskonale wiedzą czego chcą, konsekwentnie dążą do swoich celów. Dzięki temu możemy osiągnąć wysoki poziom nauczania . Wielu naszych słuchaczy po ukończeniu kursów bez trudu zdało maturę i dostało się na studia na renomowane kierunki w kraju (np. filologię czy lingwistykę stosowaną).

Przygotowujemy naszych słuchaczy do zdawania egzaminów Cambridge. Uczymy skutecznie! Zdawalność FCE, CPE oraz CPE wśród naszych słuchaczy wynosi 100%!.

Nasz szkoła ma :
  • wieloletnie doświadczenie w kształceniu językowym,
  • szeroką ofertę usług, odpowiednią dla każdego odbiorcy
  • miłą atmosferę sprzyjającą uczeniu się
  • ciekawy system mini-nagród dla najlepszych na koniec każdego miesiąca